Lời đầu : Chúng tôi xin chân thành cảm ơn chị Quỳnh Nga đã giúp chúng tôi trong việc dịch bài votre aide sang tiếng Việt .

Quý vị có thể giúp đỡ Hội chúng tôi bằng nhiều hình thức khác nhau : nhận bảo trợ , cấp học bổng , cho vay vốn hoặc giúp quỹ phẫu thuật . Chúng tôi lược thuật sau đây các hình thức giúp đỡ nói trên :

Xem thêm: Sự giúp đỡ của quý vị

P1090329_1.jpg

Theo dòng thời gian ...

Những ngày sống bên các cháu ...(2020)

Sites amis ... Partner sites ... Kết nối mạng...

Vietnam Dioxin Gruppe
53 Elsenborn, 52072 Aachen,
tél 00 49 241 171972,
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VSV-ASV

VNAFDAAssociation Fleur d'Avenir
12 route d'Ambilly
1226 Thonex
Site: http://www.vnafda.org
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.