In bài này 

Ngày 17 tháng năm vừa qua , Hội VNED đã họp đại hội thường niên để làm tổng kết một năm hoạt động . Buổi họp đã diễn ra trong một bầu không khí ấm cúng với những phát biểu thẳng thắn và xây dựng. Trước đó vài giờ , Hội đồng quản trị đã nhóm họp để biểu quyết về các báo cáo và hoàn tất nội dung chương trình nghị sự .

Bản báo cáo tài chính và bản tổng kết hoạt động năm 2013 đã được Đại Hội thông qua . Mời quý vị tham khảo bản tổng kết năm 2013 tại đây