In bài này 

Sau đây là một lá thư của một em được cấp họ bổng gửi cho người đỡ đầu của em :

 

thu chau Long tr.1

thu chau Long tr.2

thu chau Long tr.3