Chúng tôi đăng dưới đây lá thư cảm động của em T. gửi nhà tài trợ bên Pháp.

Xem thêm: Thư của em T.

Chúng tôi đăng ở đây một lá thư cảm động của em Thu gửi Hội VNED .

Xem thêm: Thư của em Th.

Lời đầu : Bài tường thuật một chuyến đi thăm các hộ gia đình ở Quảng Trị của chị loan , bản gốc bằng tiếng Pháp , bản dịch do chị Quỳnh Nga thực hiện .

Những em bé Quảng Trị

Xem thêm: Những em bé Quảng Trị

Lời đầu : chúng tôi đăng ở đây một lá thư cảm động của em H. , được một nhà hảo tâm ở Pháp , bà Jocelyne đỡ đầu . Mặc dầu sức khỏe yếu kém , cháu là một trong những sinh viên xuất sắc trường Đại Học Bách Khoa học trình 2012-2013 và cuối năm nay cháu sẽ đạt bằng kỹ sư. Lá thư đã được dịch ra tiếng Pháp bởi anh Cung , xem trang tiếng Pháp , Nouvelles des enfants .

Xem thêm: Thư của em H.

Lời đầu : Bài viết về gia đình ông Phạm , Thanh Hóa của chị Loan trong chuyến thăm vừa qua . Bản gốc bằng tiếng Pháp , được chị Quỳnh Nga dịch sang tiếng Việt .

Sau dịch cúm gà

Xem thêm: Sau dịch cúm gà

P1090329_1.jpg

Theo dòng thời gian ...

Những ngày sống bên các cháu ...(2020)

Sites amis ... Partner sites ... Kết nối mạng...

Vietnam Dioxin Gruppe
53 Elsenborn, 52072 Aachen,
tél 00 49 241 171972,
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VSV-ASV

VNAFDAAssociation Fleur d'Avenir
12 route d'Ambilly
1226 Thonex
Site: http://www.vnafda.org
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.