Chúng tôi trích đăng dưới đây lá thư cảm động của người Mẹ một cháu nhỏ khuyết tật gửi cho Hội VNED .

Xem thêm: Lá thư một người Mẹ


Trong chuyến về 5 làm việc với Bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Tim TPHCM, BS Trần Viết Tú và BS Martine Dumanois đã dành 1 ngày để khám bệnh cho trẻ em bại não của cơ sở trẻ bại não Vĩnh Long (2 vợ chồng BS Tú và bs Dumanois sống và làm việc tại Pháp).

Xem thêm: Bài học từ chuyến đi khám bệnh với BS Tú và Martine DUMANOIS

Chúng tôi hân hạnh đăng dưới đây bản báo cáo nghiên cứu của em VDH , được một ân nhân của Hội đỡ đầu , với đề tài : " Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn của tinh dầu quế đối với vi khuẩn listeria innocua lrgiao1" mà em đang thực hiện trong khuôn khổ học trình của em.

Xem thêm: Báo cáo nghiên cứu của em VDH

Lời đầu : Mời quý vị đọc một lá thư cảm động của em TQP gửi ngưởi đỡ đầu của em .

Xem thêm: Thư của em T.Q.P. gửi người đỡ đầu của em

Chúng tôi đăng dưới đây lá thư cảm động của em V.D.H. gửi người đỡ đầu đã giúp đỡ em trong 5 năm và hội VNED. VDH đang hoàn tất học trình kỹ sư và đề tài nghiên cứu khoa học của em đã được đăng trên tạp chí Khoa Học & Công Nghệ. Một tương lai sáng đang đón chờ em .

Xem thêm: Thư của em V.D.H. gửi người đỡ đẩu em và hội VNED

P1090329_1.jpg

Theo dòng thời gian ...

Những ngày sống bên các cháu ...(2020)

Sites amis ... Partner sites ... Kết nối mạng...

Vietnam Dioxin Gruppe
53 Elsenborn, 52072 Aachen,
tél 00 49 241 171972,
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VSV-ASV

VNAFDAAssociation Fleur d'Avenir
12 route d'Ambilly
1226 Thonex
Site: http://www.vnafda.org
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.