Ngày 17 tháng năm vừa qua , Hội VNED đã họp đại hội thường niên để làm tổng kết một năm hoạt động . Buổi họp đã diễn ra trong một bầu không khí ấm cúng với những phát biểu thẳng thắn và xây dựng. Trước đó vài giờ , Hội đồng quản trị đã nhóm họp để biểu quyết về các báo cáo và hoàn tất nội dung chương trình nghị sự .

Bản báo cáo tài chính và bản tổng kết hoạt động năm 2013 đã được Đại Hội thông qua . Mời quý vị tham khảo bản tổng kết năm 2013 tại đây

P1080806_01.jpg

Day after day...

...with the children...(2020)

Sites amis ... Partner sites ... Kết nối mạng...

Vietnam Dioxin Gruppe
53 Elsenborn, 52072 Aachen,
tél 00 49 241 171972,
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VSV-ASV

VNAFDAAssociation Fleur d'Avenir
12 route d'Ambilly
1226 Thonex
Site: http://www.vnafda.org
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.