Chân dung các tình nguyện viên của VNED tại Việt Nam

Kính gửi các nhà hảo tâm,

Khởi đầu năm mới, khi xây dựng chương trình hành động cho năm 2023, tôi nhận thấy rằng sẽ thật thiếu sót nếu tôi không kể cho các bạn nghe về các tình nguyện viên trẻ của VNED tại Việt Nam, những người đóng vai trò chính trong việc khảo sát hồ sơ, tổng hợp danh sách trẻ em cần trợ giúp, trao tiền và phản hồi bằng hình ảnh, thư từ cho những người đỡ đầu ở Pháp.

VNED thật may mắn khi có mạng lưới bền chặt những người đại diện khắp mọi miền đất nước, từ Bắc vào Nam. Đó là những tình nguyện viên chân chính, họ đã dành thời gian và tâm huyết để phục vụ công việc của Hội. Phần lớn trong số họ từng là người được đỡ đầu, nhưng việc họ làm tình nguyện viên không chỉ để thể hiện lòng biết ơn với những gì họ đã nhận được. Đó là niềm tin, là động lực đối với cuộc sống của họ, họ tạo thành một nhóm đoàn kết, như anh em, hỗ trợ mọi người, và tôi thật tự hào khi phác thảo chân dung những con người ấy.

Mời bạn đọc vào mục "Cộng Đồng" để xem chân dung của các tình nguyện viên VNED ở Việt Nam..

Loan Võ
Chủ tịch VNED
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Phạm Thị Khuyên